ข้อคำนึงเบื้องต้น 3 ข้อ สำหรับใส่ลงบนฉลากผลิตภัณฑ์กาแฟ หรือ เครื่องดื่มสุขภาพ

 1. ข้อมูลต้องไม่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงผู้บริโภค ให้เกิดความหลงเชื่อ
 2. ไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ
 3. ฉลากที่จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค ต้องแสดงข้อความเป็น ภาษาไทย (ภาษาแม่ของประเทศนั้นๆ) และอาจมีภาษาต่างประเทศเป็นภาษาอื่นได้

มาตรฐาน ข้อกำหนด ข้อความที่ปรากฏ บนฉลาก (อย่างน้อย) ตามประกาศ (ฉบับที่ 194) พศ.2543 และ (ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545

 • ชื่ออาหาร
 • ปริมาณสุทธิ
 • วันผลิต / หมดอายุ / ควรบริโภคก่อน
 • ชื่อ-ที่ตั้งสถานที่ผลิต / นำเข้า
 • สูตรส่วนประกอบ
 • เลขสารระบบอาหาร (เลขจดทะเบียน อย.)

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใส่ข้อมูลเพิ่เติมลงบนฉลาก

 • คำแนะนำการเก็บรักษา
 • คำเตือน
 • วิธีรับประทาน
 • ใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
 • ใช้วัตถุกันเสีย (ถ้ามี)
 • แต่งกลิ่นรส (ถ้ามี)
 • เจือสี (ถ้ามี)
 • ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (ถ้ามี)

อ้างอิง : นฤมล ฉัตรสง่า, การขอรับเลขสารบบอาหาร(เลข อย.)ฯ, สำนักอาหาร