เราผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้ จนเสร็จสิ้นทุกกระบวณการ

เลขสารระบบอาหาร หรือ หมายเลขจดทะเบียน อย. ที่เรารู้จักกัน คือ เครื่องหมาย / รูปแบบแสดงการได้รับอนุญาติประกอบด้วยตัวเลข 13 หลัก ที่แสดงข้อมูลที่ผลิต/นำเข้า, หน่วยงานที่อนุญาติ และลำดับที่ของอาหาร ของสถานประกอบการนั้นๆ โดยต้องแสดงไว้ที่ฉลาก

(การแสดงเลขสารระบบอาหาร ต้องแสดงด้วยตัวเลข และกรอบ ที่มีสีตัดกับสีของพื้นหลังหรือสีฉลากสินค้า มีขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร)

การขอ อย. ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป หรือ เครื่องดื่มสุขภาพ ในชื่อแบรนด์ของคุณ

การขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย. แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. จดทะเบียนสถานที่ผลิต (Cosma Coffee ดำเนินการให้)
2. จดทะเบียนผลิตภัณฑ์
(เพียงแจ้งชื่อแบรนด์กาแฟหรือ เครื่องดื่มสุขภาพที่คณต้องการ ที่เหลือ เราจัดการให้ )

เอกสารที่คุณต้องมี เพื่อจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป หรือ เครื่องดื่มสุขภาพ
1. การจดทะเบียน สถานที่ผลิต / ผู้ประกอบการ (เราดำเนินการให้)
1.1 หนังสือคำขอจดทะเบียน
1.2 สำเนาบัตรประชาชน
1.3 ทะเบียนพานิชย์นิติบุคคล
1.4 สำเนา ภพ.20
1.5 สถานที่/โรงงาน ที่ผลิตที่ต้องผ่านมาตรฐานการผลิต

2. การจดทะเบียนกาแฟสำเร็จรูปหรือ เครื่องดื่มสุขภาพ ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
          2.1 แจ้งสูตรส่วนผสมของกาแฟสำเร็จรูป หรือ เครื่องดื่มสุขภาพ (ดำเนินการให้)
                (กรณีพิเศษ ส่วนผสมบางชนิดอาจต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องยื่นตรวจสอบเข้าแล็บวิจัย เพื่อดำเนินการแจ้งขอ อย.ต่อไป ซึ่งจะมีขั้นตอน กระบวณการเอกสารที่เพิ่มขึ้น และอาจต้องใช้เวลานานขึ้น เราสามารถดำเนินการให้ได้)
          2.2 แจ้งชื่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป หรือ เครื่องดื่มสุขภาพของคุณ (ภาษาไทย/อังกฤษ)

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล และดำเนินการขอจดทะเียน อย. ผลิตภัณฑ์ จนเสร็จสิ้นกระบวณการ โดยที่ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณอยู่ที่ 1-3 เดือน (อาจเร็วกว่านั้น) อยู่ที่ขั้นตอนการตรวจสอบและดำเนินการขอเอกสารกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

อ้างอิง : นฤมล ฉัตรสง่า, การขอรับเลขสารบบอาหาร(เลข อย.)ฯ, สำนักอาหาร